Tavoitteena hiilineutraali Iso Omena 2030

Cityconilla on velvollisuus ja mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti ihmisiin, yhteisöihin ja ympäristöön. Uskomme, että toimimalla vastuullisesti luomme arvoa pitkällä aikavälillä. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2030 meillä ei ole suoria omista omistuksista johtuvia hiilipäästöjä, ja kaikki ostoenergia on hiilineutraalia. Aiomme saavuttaa tämän tavoitteen energiatehokkuutta parantavilla toimilla, kasvattamalla omaa uusiutuvan energian tuotantoamme, tekemällä vuokralaistemme kanssa energiansäästöön liittyvää yhteistyötä ja kasvattamalla hiilineutraalin energian osuutta ostoenergiasta. Keskeiset sijaintipaikat ja hyvät joukkoliikenneyhteydet vähentävät osaltaan myös kävijöiden muodostamaa hiilijalanjälkeä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä Isossa Omenassa:

Hiilijalanjälki
Olemme tehokkaiden toimien ansiosta onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 45% aikavälillä 2015-2021.

Vihreä sähkö
Ostamme 100 % vihreää sähköä.

Energia- ja vesitehokkuus
Meillä on tarkat energiatehokkuustavoitteet, joiden eteen teemme paljon työtä erilaisten energiatehokkuusprojektien myötä.
Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta 10 % vuosina 2019–2025. Tämä tarkoittaa, ettei vuonna 2025 tulisi Isossa Omenassa kulua enempää sähköä ja lämpöenergiaa kuin 115 kWh/m2 vuodessa. Vuonna 2021 kulutuksemme oli 134,6 kWh/m2.
Vedenkulutuksen osalta tavoitteenamme on, että kävijämme kuluttavat alle 5 litraa vierailijaa kohden vuositasolla. Isossa Omenassa vedenkulutus oli 4,3 l / vierailija vuonna 2021, joten tavoitteenamme on ylläpitää tämä taso tulevaisuudessakin.

Mehiläiset
Ison Omenan katolla olevissa kahdessa mehiläispesässä on yhteensä noin 40 000 mehiläistä. Pölyttävät hyönteiset ovat elintärkeitä ihmisille, sillä ne pölyttävät suurimman osan maailman kasveista. Näin maailmassa riittää ravintoa sekä hyötykasveista että metsämarjoista. Samalla mehiläiset huolehtivat ympäristön monimuotoisuudesta ja tuottavat monia hyödykkeitä, kuten lääketeollisuuden raaka-aineita ja hunajaa.

 Aurinkopaneelit
Ison Omenan katolla on 2 000 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuodessa CO2-päästötöntä energiaa yli 400 MWh. Tällä energiamäärällä kulkevat mm. kaikki kauppakeskuksen liukuportaat ja hissit.

Kaukolämpö
Iso Omena on lämmityksen osalta hiilineutraali kauppakeskus. Käytössä oleva kaukolämpö on ns. Eko-lämpöä, joka on tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä ja hukkalämmöllä, jossa CO2-päästöt ovat 0. Tästä Iso Omena on saanut Fortumin EkoPlus-todistuksen. Kauppakeskus on myös mukana Fortumin kaukolämmön kulutusjoustossa, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi.

Ympäristösertifikaatit
Osana Cityconia Iso Omena noudattaa yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Tärkeänä osana sitä ovat erilaiset ympäristösertifioinnit, joilla arvioidaan kohteen ympäristövaikutuksia kuten veden- ja energiankulutusta, kierrätystä, liikenneyhteyksiä ja niin edelleen. Isolle Omenalle on myönnetty kolme ympäristösertifikaattia, joista viimeisimpänä BREEAM In-Use. Kiinteistön ylläpidon ja hoidon osalta Iso Omena saavutti korkeimmat pisteet, jotka suomalaiselle kauppakeskukselle on BREEAM In-Use -sertifioinnissa koskaan myönnetty. Ison Omenan laajennusosalla on korkein mahdollinen ympäristöluokitus eli LEED® Platina -tason ympäristösertifikaatti.
Lisäksi Iso Omena sai Safe Retail Destination -sertifikaatin ensimmäisten joukossa Suomessa. Konsernin vastuullisuusstrategian ohella Isossa Omenassa on monia omia vastuullisuushankkeita ja -projekteja eri prioriteettialueilla. Kauppakeskuksen useimmat liikkeet, kahvilat ja ravintolat ja monet palveluntarjoajat sekä vapaa-ajan toimijat toteuttavat omia ympäristö- ja vastuullisuusohjelmiaan. Yhdessä tekemällä asetetut vastuullisuustavoitteet on helpompi saavuttaa.

Kierrätys
Suuri ylpeydenaiheemme on kuitenkin se, että kauppakeskuksessa syntyvästä jätteestä 0 % kulkeutuu kaatopaikkajätteeksi. Hiilijalanjälkemme vähentämiseksi olemme jo vuosia panostaneet eri jäteluokkien tehokkaaseen uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Merkittävä osa kauppakeskuksessa syntyvästä jätteestä on peräisin liikkeidemme tavarantoimituksen yhteydessä ja pakkausmateriaalina syntyvästä pahvi- ja osittain muovijätteestä. Tämän vuoksi teemme jatkuvaa koulutusta ja yhteistyötä liikkeidemme henkilökunnan kanssa, jotta kierrättäminen tehostuisi ja myös pysyisi tavoitetulla loistavalla tasolla. Kaikki keräämämme pahvi ja muovijätteet uusiokäytetään. Ison Omenan uusiokäyttöaste vuonna 2021 oli 73,8 %.