ÅTERVINNINGSSTÄLLET

Återvinningsstället

Återvinningsstället finns på Parkeringsplan (P 1) i den så kallade entréaulan = den aula från vilken rullbandet leder till Market-plan.

Sorteringsguide

 RETURGLAS

JA
- ofärgade och färgade glaspackningar
- glasflaskor och -burkar samt -kärl
- avlägsna metalldelar såsom korkar och halskransar
Burkar och flaskor bör sköljas. Pappersetiketter behöver inte avlägsnas.

INTE
- planglas, fönsterglas
- bilglas
- kristall, spegelglas
- keramik, porslin
- glödlampar
- glasföremål med metalldelar
- värmeglas eller glas som tål värme, såsom Pyrex

I samlingskärlen får inte läggas annat material än glas, eftersom andra material kan vara till förfång för utnyttjandet. Av returglas tillverkas det t.ex. glasull och glasförpackningar.

BRUN PAPP

JA
- wellpapp, brun papp och kartong
- kraftpapper
- bruna kuvert
Tejp, nitar och häktor behöver inte avlägsnas.

INTE
- smutsig eller våt papp
- plastad eller foliebeklädd papp
- styrox eller plast
- returpapper
Av sorterad papp tillverkas det inom industrin olika slags kartonger, såsom kartonghylsor.

ENERGIFRAKTION

JA
- tomma plastflaskor, -kärl och -kanistrar (inte PVC-plast)
- tomma plastaskar och -förpackningar (inte PVC-plast)
- plastpåsar, -kassar och -folier
- styrox och polyuretan
- förpackningsavfall med fiber och plast
- kläder

INTE
- PVC-plast (03)
- problemavfall
- metall
- bioavfall
- glas
- avfall som inte kan brännas upp

Energifraktion är brännbar avfall, som inte kan återanvändas på annat sätt, t.ex. förpackningsavfall av plast, trä eller papp samt träavfall. Efter processning används sorterad energifraktion som extra bränsle i några energiproduktionsanläggningar. I sorteringen bör medtas, att PVC-plast eller bioavfall inte får läggas i energifraktionskärlet.

PVC-plast (sifferkoden 03) finns t.ex. i olika slags plaströr såsom avloppsrör, vinylskivor, presenningar, tak- och kabelrännor, golvlister av plast, isolationsmaterial eller beläggning av kablar, plastmattor, tapeter, plastslangar, regnrockar, mappar, plastfickor, OH-film, kontaktplast, vaxdukar, konstläder, duschdraperier, gummihandskar, leksaker.

METALL

JA
- tomma konserv- och andra metallburkar
- dryckesburkar utan pant
- metallock
- aluminformar och -folier
- metallkorkar

Metallförpackningar bör tömmas och sköljas. Förpackningar kan pressas eller läggas inom varandra för att spara utrymme.

INTE
- stora metallförpackningar
- el- eller elektronikskrot
- målfärgsburkar
- aerosolförpackningar
- tuber
- problemavfall

Små metallföremål utnyttjas som råmaterial inom metallindustrin. Återanvändningen av metallförpackningar sparar 75-95 procent energi jämfört med användningen av nytt råmaterial. Metall kan återanvändas nästan ändlöst. Metallprodukter innehåller redan nu nästan 40 procent återvinningsmaterial.

RETURKARTONG

JA
- mjölk-, grädde- och surmjölksburkar (även foliebeklädda förpackningar)
- saft-, vin- och tvättmedelsburkar
- engångskärl av kartong
- glassförpackningar av kartong

Tomma burkar bör sköljas. Torra, rena burkar kan pressas och läggas 5-10 st. inom varandra för att spara utrymme.

INTE
- smutsiga eller oavsköljda burkar
- plastmuggar, -burkar eller -kassar

Returkartong som är duglig till utnyttjandet blir råmaterial för industrin. Av returkartong tillverkas det återvinningskartong, som kan användas t.ex. i hylsar för pappers- och tygrullar.
Plast- och foliebeläggningar av burkar separeras från kartongen i fabriken. Plasten förgasas till energi och aluminiet återanvänds som aluminfolie.


LYSRÖR

Lysrör och energisparande lampor

BATTERIER

Stavformiga batterier och knappcellsbatterier

Lysrör och batterier är problemavfall. Det avfall i hemmet som är farligast och skadligast till naturen och organismer kallas problemavfall. Farligt avfall får inte läggas bland vanligt avfall, och olika slags problemavfall bör hållas skilt från varandra. Problemavfall förs till lämplig behandling.