Vastuullisuus

Tavoitteena hiilineutraalit kauppakeskukset 2030

Tekoja ja tavoitteita vastuullisuuden puolesta

Meillä Isossa Omenassa tehdään vastuullisia tekoja joka päivä. Kaiken takana on Cityconin vastuullisuustrategia, joka päivitettiin vuonna 2017. Kiitoksena strategian noudattamisesta ja hyvin hoidetuista ympäristöasioista on Isolle Omenalle myönnetty kolme ympäristösertifikaattia, joista viimeisimpänä Breeam In Use. Sertifikaateilla arvioidaan kohteen ympäristövaikutuksia, kuten veden- ja energiankulutusta, kierrätystä sekä liikenneyhteyksiä.

Kiinteistön ylläpidon ja hoidon osalta Iso Omena saavutti korkeimmat pisteet, jotka suomalaiselle kiinteistölle on Breeam In Use -sertifioinnissa koskaan myönnetty. Myös itse kiinteistön osalta Iso Omena arvioitiin yhdeksi Suomen parhaista. Ison Omenan laajennusosalla on korkein mahdollinen ympäristöluokitus eli LEED® Platina -tason ympäristösertifikaatti ja näiden lisäksi kauppakeskus sai Safe Retail Destination -sertifikaatin ensimmäisten joukossa Suomessa.

Yhtiön vastuullisuusstrategian ohella Isossa Omenassa toteutetaan monia omia vastuullisuushankkeita ja -projekteja. Myös kauppakeskuksen useimmat toimijat noudattavat omia ympäristö- ja vastuullisuusohjelmiaan. Kun toimimme yhdessä, asetetut vastuullisuustavoitteet on helpompi saavuttaa.

Hiilineutraalius

Iso Omena on lämmityksen osalta hiilineutraali kauppakeskus. Käytössä oleva kaukolämpö on Eko-lämpöä, joka on tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä ja hukkalämmöllä, jonka CO2 päästöt ovat 0. Tästä Iso Omena on saanut Fortumin EkoPlus-todistuksen. Kauppakeskus on myös mukana Fortumin kaukolämmön kulutusjoustossa, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi.

Tämän lisäksi Iso Omena tuottaa omaa aurinkoenergiaa. Katollamme on 2 000 aurinkopaneelia, joista saamme vuodessa CO2 päästötöntä energiaa yli 400 MWh. Tällä energiamäärällä kulkevat mm. kaikki kauppakeskuksen liukuportaat ja hissit.

Energia- ja vesitehokkuus

Meillä on tarkat energiatehokkuustavoitteet, joiden eteen teemme paljon työtä erilaisten energiatehokkuusprojektien myötä.

Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta 10 % vuosina 2019–2025. Tämä tarkoittaa, ettei vuonna 2025 tulisi Isossa Omenassa kulua enempää sähköä ja lämpöenergiaa kuin 115 kWh/m2 vuodessa. Vuonna 2021 kulutuksemme oli 134,6 kWh/m2.

Vedenkulutuksen osalta tavoitteenamme on, että kävijämme kuluttavat alle 5 litraa vierailijaa kohden vuositasolla. Isossa Omenassa vedenkulutus oli 4,3 l / vierailija vuonna 2021, joten tavoitteenamme on ylläpitää tämä taso tulevaisuudessakin.

Saavutettavuus

Iso Omena sijaitsee Espoossa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kauppakeskuksen tiloissa sijaitsevat sekä metro- että ja bussiasema, liityntäpysäköintipaikkoja on tarjolla runsaasti ja polkupyöräilijät on huomioitu esimerkiksi pyöräkatoksilla ja sähköpyörien latauspisteillä. Lisäksi Ison Omenan parkkihalleista löytyy yhteensä 30 sähköautojen latauspistettä.

Jokapäiväisiä tekoja ympäristön puolesta

 

Mehiläiset

Ison Omenan katolla sijaitsee kaksi mehiläispesää, joissa asustaa yhteensä jopa noin 40 000 mehiläistä. Nämä pölyttäjät ovat elintärkeitä ihmisille, sillä ne pölyttävät suurimman osan maailman kasveista. Siten ympäristö säilyy monimuotoisena ja ravintoa riittää sekä hyötykasveista, että metsämarjoista. Samalla mehiläiset tuottavat monia hyödykkeitä, kuten lääketeollisuuden raaka-aineita ja hunajaa. Ison Omenan mehiläisten omaa hunajaa voi maistella monissa kauppakeskuksen kahviloissa.

Kierrätys

Kierrätys kunniaan! Toimitamme kaikki vanhat liikekalusteet Kierrätyskeskukseen, joka hyödyntää kalusteet uusissa toimipisteissään. Kiinteistön käytöstä poistetut sammuttimet lahjoitetaan puolestaan VPK:n nuorisotoiminnan harjoituskäyttöön. Myös Ison Omenan vuokralaisilla on suuri rooli kierrättämisessä, ja viestimmekin kierrätykseen liittyvistä aiheista säännöllisesti. Tavoitteena on, että kauppakeskuksen vuokralaiset tuottaisivat sekajätettä mahdollisimman vähän. Esimerkiksi vuosien 2017–18 välillä sekajätteen määrä on vähentynyt 12 prosenttia. Tarjoamme lisäksi laajat kierrätysmahdollisuudet myös asiakkaidemme käyttöön. Kierrätyspisteeseen voi tuoda lasia, pahvia, energiajätettä, metallia, kartonkia, loisteputkia ja paristoja. Lue lisää kierrätyspisteistämme täältä.

Cityconin vastuullisuustrategia

Osana Cityconia Iso Omena noudattaa yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Tavoitteenamme on tehdä kestävästä toimintamallista luontainen osa koko yrityskulttuuriamme – tämä on tärkeää niin meille, kuin planeetallemme. Vastuullisuus rakentuu oikeista teoista, ja tästä osoituksena vuonna 2017 Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa. Uudistettu strategia kannustaa yhä näkyvämpiin ympäristötekoihin ja haastaa määrittämään kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet meille ja sidosryhmillemme. Olemme tarttuneet tähän haasteeseen ja määrittäneet selkeät, konkreettiset tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Strategiamme pohjautuu näihin pitkän aikavälin vastuullisuuslupauksiimme, jotka jakautuvat neljään prioriteettialueeseen:

Hiilineutraalius

Vähennämme energiankulutusta ja tuotamme enemmän energiaa itse

Ymmärrämme, että rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen ylläpitokuluja ja samalla pienentää energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Päivittäisessä työssämme pyrimme vähentämään energiankulutusta, parantamaan tehokkuutta ja tuottamaan puhdasta uusiutuvaa energiaa. Energiakustannusten aleneminen ja uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä parantavat kannattavuutta ja lisäävät kiinteistöjen houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä.

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Saavutettavuus

Kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä tapoja liikkua

Kauppakeskusten hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat olennainen osa paitsi vastuullisuusstrategiaamme mutta myös kokonaisstrategiaamme. Kaikki kauppakeskuksemme ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, ja tavoitteena on, että ne ovat saumaton osa kaupunkien joukkoliikennejärjestelmiä. Kaikkiin kauppakeskuksiimme pääsee linja-autolla, ja kauppakeskuksista kymmenen on metrolinjan, 17 junaradan ja kuusi raitiovaunuliikenteen reittien varrella. Lisäksi pyrimme siihen, että kauppakeskuksissamme on mukava käydä kävellen, pyöräillen ja sähköautolla. Kauppakeskuksista 87 % on osoittanut turvalliset tilat pyörien pysäköintiä varten, ja neljässä kauppakeskuksessa on sähköpyörien latauspisteet. Niissä kaupungeissa, joissa on kaupunkipyöräpalvelu, toimimme aktiivisesti sen hyväksi, että saisimme kaupunkipyöräaseman kauppakeskuksen läheisyyteen.

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Miellyttävyys ja turvallisuus

Kävijät, asiakkaat ja työntekijät viihtyvät kauppakeskuksissamme

Yhteistyö vuokralaisten kanssa on tärkeää vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Autamme ja rohkaisemme vuokralaisiamme osallistumaan vastuullisuustyöhömme esimerkiksi kannustamalla heitä ottamaan energiatehokkuuden huomioon myymälöiden muutostöissä, tarjoamalla kierrätysneuvontaa heidän henkilöstölleen ja kutsumalla heitä mukaan nuorisoyhteistyöhömme, jonka tavoitteena on tehdä kauppakeskuksistamme kaikille kävijöille mukavia ja viihtyisiä paikkoja. Olemme aktiivisessa viestintäyhteydessä vuokralaistemme kanssa. Meillä on vuokralaisten käyttöön tarkoitettu verkkoportaali, johon on koottu laajasti tietoa eri aihealueista aina turvallisuudesta kierrätykseen ja jätehuoltoon.

Pitkän aikavälin päätavoite: Vuokralaisten tyytyväisyys turvallisuuteen, saamaansa palveluun ja meidän asiakaspalveluhenkisyyteemme on jatkuvasti yli 90 %. Lisäksi kävijöiden kauppakeskuksessa viettämä aika pitenee.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Erinomainen käytännön toteutus

Parhaat käytännöt vakiotoimintatavoiksi

Vastuullisuustavoitteidemme saavuttaminen edellyttää, että parhaat käytännöt otetaan käyttöön. Käytännössä se merkitsee sitä, että opimme toisiltamme ja jaamme toimivia käytäntöjä ja ideoita maiden sekä toimintojen rajojen yli. Vastuullisuuskehitystä arvioidaan konsernitasolla neljännesvuosittain, mikä mahdollistaa projektien ja prosessien tarkan seurannan. Olennainen osa erinomaista käytännön toteutusta on saada kiinteistöillemme BREEAM In-Use sertifiointi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Lisätietoa Citycon Oyj:n vastuullisuudesta